mf

EPK - UREDITEV NABREŽIJ DRAVE

mednarodni javni natečaj, posebno priznanje

lokacija: Maribor
razpisovalec: Mestna občina Maribor in ZAPS
leto: 2010
območje: 23,0 ha

Avtorji:
doc. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a., MA(BIA)
Meta Petrič, abs. kraj. arh.
Jernej Prijon, u.d.i.a.
Vid Razinger, u.d.i.a.
Marko Vidmar, u.d.i.a.
 
Soavtorji koncepta:
Andraž Intihar, abs. arh.
Miran Mohar
Marko Peterlin, u.d.i.a.
mag. Maja Simoneti, u.d.i.k.a.
Arne Vehovar, u.d.i.a. MA(RCA)
Borut Vogelnik, akad. slik. spec.
 
Svetovalci:
Aidan Cerar, univ. dipl. soc. (sociologija)
 
Sodelavci:
Peter Grmek, abs. arh. (prostorske predstavitve)
Jure Grohar, abs. arh. (predstavitve)
Tadej Kališnik, abs. arh. (prostorske predstavitve)

PDF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
© Maja Farol, 2024. Ponovna raba dovoljena pod pogoji uporabe.