mf

društvo Maja Farol  :   člani  :   odprta arhitektura  :   partnerji  

Skupino Maja Farol sestavljajo strokovnjaki različnih profilov, ki že deset let sooblikujejo arhitekturno in urbanistično teorijo in prakso pri nas. Delovanje skupine zaznamuje družbena angažiranost, iskanje ustreznih prostorskih odgovorov na realne družbene izzive in razvoj novih modelov delovanja.

 

Sodelovanje temelji na prepričanju, da arhitekturna vprašanja bistveno presegajo polje vizualnega, ki zadnja desetletja skoraj povsem določa arhitekturni diskurz. V okviru skupine se je oblikovalo stališče, da so vsa prostorska in arhitekturna vprašanja hkrati tudi družbena vprašanja, torej politična, sociološka, ekonomska ali okoljska in da jih je potrebno kot taka obravnavati.

 

Maja Farol Society is a group of professionals from various fields of expertise that has actively contributed to architectural and urban planning theory and practice in this region for the past ten years. Our work is predominantly dedicated to social engagement, search for appropriate spatial answers to pressing challenges of today's society and development of new work modules.

 

It is our belief that discussion about architecture significantly surpasses the merely visual, a trend that has dominated architectural scene for past decades.

 

Within the group we're convinced that all spatial and architectural questions are at the same time also social, economic and environmental, therefore they should be addressed as such.

 
© Maja Farol, 2024. Ponovna raba dovoljena pod pogoji uporabe.