mf

društvo Maja Farol  :   odprta arhitektura  :   omrežje  :   partnerji  :   aktualno  

Skupino Maja Farol sestavljajo strokovnjaki različnih profilov, ki že deset let sooblikujejo arhitekturno in urbanistično teorijo in prakso pri nas. Delovanje skupine zaznamuje družbena angažiranost, iskanje ustreznih prostorskih odgovorov na realne družbene izzive in razvoj novih modelov delovanja.

Sodelovanje temelji na prepričanju, da arhitekturna vprašanja bistveno presegajo polje vizualnega, ki zadnja desetletja skoraj povsem določa arhitekturni diskurz. V okviru skupine se je oblikovalo stališče, da so vsa prostorska in arhitekturna vprašanja hkrati tudi družbena vprašanja, torej politična, sociološka, ekonomska ali okoljska in da jih je potrebno kot taka obravnavati.

 
© Maja Farol, 2017. Ponovna raba dovoljena pod pogoji uporabe.