mf

društvo Maja Farol  :   odprta arhitektura  :   omrežje  :   partnerji  :   aktualno  

Društvo za prostorska vprašanja Maja Farol

Lavričeva ulica 4a

1000 Ljubljana, Slovenija

 

http://www.majafarol.si/

email: info@majafarol.si

gsm: +386 40 270 169

 

matična številka 4041623000

davčna številka: 88250822

št. poslovnega računa SI56 0430 2000 3029 197


Društvo Maja Farol zavrača prevladujoče apolitično stališče arhitektov, ki se ne sprašujejo o širših družbenih posledicah produkcije prostora ter pogosto niso pripravljeni razumeti in nositi odgovornosti za rezultate svojega delovanja. Ne verjame namreč, da so za arhitekte družbene okoliščine le vnaprejšnja danost, v okviru katere naj bi poiskali čim boljšo likovno in organizacijsko rešitev zastavljenega problema. Arhitektura ni neodvisno področje, temveč je del družbenih procesov produkcije prostora, zato je sodelovanje pri opredelitvi problema ena njenih temeljnih nalog. Prostorske rešitve niso rezultat avtorskega pristopa posameznikov, pač pa je ustvarjalnost rezultat sodelovanja interdisciplinarne skupine strokovnjakov s širokim vpogledom v družbene procese. Skupina Maja Farol zato razvija nov mrežni model delovanja, ki predstavlja možnost, da se vprašanja pravilno zastavijo ter poiščejo sveži pogledi in rešitve zanje.

 
© Maja Farol, 2017. Ponovna raba dovoljena pod pogoji uporabe.