mf

društvo Maja Farol  :   člani  :   odprta arhitektura  :   partnerji  :   zbori za prostor  

ZBORI ZA PROSTOR

Prostor kot omejena dobrina je od nekdaj naravno mesto konfliktov. Po obdobju poudarjanja zasebnih interesov se kot družba počasi obračamo k večji občutljivosti do varovanja skupnega dobra tudi v prostoru. Da bi bili pri tem uspešni, moramo najprej vedeti, kaj je javni interes, zakaj potrebuje aktivno podporo, in na kakšen način se ga lahko uveljavi.

 

Društvo Maja Farol in Inštitut za politike prostora – IPoP, ki zbore pripravljamo v okviru Mreže za prostor, želimo predvsem omogočiti prostor komunikacije in pri tem ne stremimo k doseganju soglasja ali polemični izmenjavi mnenj, temveč želimo omogočiti predstavitev različnih vidikov javnega interesa med enakovrednimi sogovorniki v odprti moderirani razpravi. Izbor tem izhaja iz perečih aktualnih primerov in problemov, ki so širše že prepoznani.


ZBOR 04

Turizem je gospodarska dejavnost, ki najbolj neposredno trži prostor. Tokratni zbor je namenjen prostorskim vidikom vprašanj, ki se od nekdaj odpirajo z razvojem turizma. Kaj so stroški turizma, kdo jih plačuje in kakšen je njegov dejanski vpliv na lokalno okolje? Vidiki javnega interesa, ki jih zadeva, so kompleksni in presegajo zgolj gospodarski vidik. Turizem, kot pomembna in stalno spreminjajoča se gospodarska panoga nas sili, da se vedno znova vračamo na osnovno vprašanje – kaj je javni interes?

VABILO

UVODNI PRISPEVEK

ZBOR 05

Spomeniki predstavljajo fizični odraz tega, česar se kot družba želimo spominjati. A kako potekajo procesi odločanja o tem, česa se želimo spominjati, kje bo spomenik umeščen in ne nazadnje, kdo bo spomenik izdelal? Kaj so ključni vidiki pri umeščanju spomenikov v javni prostor? Kakšna količina spomenikov je primerna in kaj za njihovo simbolno funkcijo pomeni komercializacija spomenikov? Ob zadnje čase zelo aktualni temi postavljanja spomenikov se vračamo na osnovno vprašanje – kako sploh postavljamo spomenike?

VABILO

UVODNI PRISPEVEK

ZBOR 06

Zakaj države in lokalne skupnosti podpirajo trg najemnih stanovanj? Kakšne so posledice premajhnega fonda neprofitnih najemnih stanovanj? Kakšni so družbeni stroški visokega deleža lastniških stanovanj v naši družbi? Vidiki javnega interesa, ki jih zadeva trg najemnih stanovanj so kompleksni in raznoliki. Ali neprofitna stanovanja predstavljajo za družbo strošek, luksuz ali predvsem dolgoročno naložbo?

VABILO

UVODNI PRISPEVEK

ZBOR 01

Kaj je javni interes pri oglaševanju v javnem prostoru?

Je vedno več parkirnih mest neizogiben »naravni pojav« ali pa je primerno število parkirnih mest družbena odločitev? Kakšni so neposredni in posredni stroški parkiranja, kako jih ovrednotiti in kdo naj jih krije? Zakaj bi regulirali tudi število parkirnih mest na zasebnih zemljiščih? Kje se lahko najučinkoviteje uveljavlja javni interes, na ravni države ali lokalnih skupnosti?

VABILO

UVODNI PRISPEVEK

ZBOR 02

Kaj je javni interes pri parkirni politiki?

Je vedno več parkirnih mest neizogiben »naravni pojav« ali pa je primerno število parkirnih mest družbena odločitev? Kakšni so neposredni in posredni stroški parkiranja, kako jih ovrednotiti in kdo naj jih krije? Zakaj bi regulirali tudi število parkirnih mest na zasebnih zemljiščih? Kje se lahko najučinkoviteje uveljavlja javni interes, na ravni države ali lokalnih skupnosti?

VABILO

UVODNI PRISPEVEK

ČLANEK DNEVNIK 13.10.2016

ZBOR 03

Kaj je javni interes pri civilnih iniciativah na področju urejanja prostora?

Konflikti so v urejanju prostora neizbežni. Lahko predstavljajo konstruktivno napetost ki v pravilno vodenih procesih pelje v sprejemanje najboljših odločitev za družbo kot celoto. Pogosto pa peljejo v izjemno destruktivne procese z velikimi neposrednimi in posrednimi družbenimi stroški. Kje je v teh procesih vloga civilnih iniciativ? Ali predstavljajo participacijo v odločanju formalno izključenim deležnikom in s tem nudijo dodatne informacije v procesu, ali pa so civilne iniciative vedno zgolj prostor izražanja frustracij in znak nedelovanja mehanizmov odločanja v družbi.

VABILO

UVODNI PRISPEVEK

 
© Maja Farol, 2021. Ponovna raba dovoljena pod pogoji uporabe.