mf

ponudba  :   nasveti Maja Farol  :   primeri  :   svetovalci  
ENERGETSKA SANACIJA – OCENA SMOTRNOSTI

 

 

Vsebina paketa:
 
1. Ogled nepremičnine
Skupaj z vami si bomo ogledali nepremičnino, pregledali razpoložljivo dokumentacijo, zbrali podatke o kasnejših prenovah ter o morebitnih težavah v objektu kot npr. vlagi, plesnenju, zamakanju, hladnih conah,...

2. Izdelava poenostavljenega elaborata Učinkovite rabe energije (URE)
Na osnovi zbranih podlog in podatkov bomo pripravili poenostavljen elaborat URE.

3. Analiza stroškovne upravičenosti ukrepov energetske sanacije
Na osnovi elaborata URE in ocen stroškov posameznih investicij bomo tabelično predstavili ekonomsko upravičenost posameznih ukrepov z izračunanimi vračilnimi dobami posameznih ukrepov.

4. Poročilo in predstavitev
Pripravili bomo poročilo o preverbi smotrnosti ukrepov energetske sanacije s kratkim povzetkom napotkov. rezultate predstavimo naročniku.

 

 

 

 

Predvidena okvirna poraba časa za pripravo opisane storitve je štiri ure.

 

V primeru večjih odstopanj na katere je stranka vnaprej opozorjena, je potrebno skleniti ustrezen dogovor o plačilu storitve.

 

 

 

CENA PAKETA: 180 EUR
NAROČI PAKET

PODOBNI PRIMERI

© Maja Farol, 2023. Ponovna raba dovoljena pod pogoji uporabe.