mf

ponudba  :   nasveti Maja Farol  :   primeri  :   svetovalci  
OCENA STANJA NEPREMIČNINE (nakup/prodaja)

 

 

Vsebina paketa

 

1. Ogled nepremičnine

Skupaj si ogledamo nepremičnino in se pogovorimo o stanju objekta.

 

2. ocena legalnosti stanja nepremičnin

Preverimo skladnost izvedbe z gradbenim dovoljenjem in ocenimo možnost legalizacije morebitnih odstopanj

 

3. Ocena stanja gradbenih elementov

Pri novogradnjah preverimo kakovost izvedbe, pri starejših gradnjah pa ocenimo dotrajanost materialov in napeljav. Preverimo uporabo škodljivih materialov, kot je na primer azbest.

 

4. Ocena energetske učinkovitosti stavbe

Na osnovi načrtov in ogleda ter drugih razpoložljivih podatkov o količini in vrsti toplotne izolacije izdelamo oceno energetske učinkovitosti

 

Pripravi se končno poročilo z oceno stanja nepremičnine glede na vse obravnavane vidike: legalnost stanja, vizualna ocena stanja gradbenih kosntrukcij ter energetska učinkovitost

 

Predvidena poraba časa za storitev je enajst ur.

V primeru večjih odstopanj je potreben ustrezen dogovor o plačilu.

 

CENA PAKETA: 495 EUR
NAROČI PAKET

PODOBNI PRIMERI

© Maja Farol, 2024. Ponovna raba dovoljena pod pogoji uporabe.