mf

ponudba  :   nasveti Maja Farol  :   primeri  :   svetovalci  
PRAVNI PREGLED NEPREMIČNINE

 

 

Vsebina paketa

 

1. Lastninska pravica prodajalca 

Preverimo dejansko stanje lastništva, torej, ali je prodajalec lastnik nepremičnine, pa tudi, ali je nepremičnina pravilno vpisana v nepremičninske evidence, t. j., če se dejansko stanje in zemljiškoknjižno oziroma katastrsko stanje v celoti ujemata. Preverimo tudi, če o lastninski pravici poteka spor, oziroma če je nepremičnina predmet neurejenih solastniških razmerij (npr. zaradi delitve skupnega premoženja zakoncev).

 

2. Omejitve lastninske pravice

S pregledom relevantne zakonodaje in z vpogledom v ustrezne evidence ugotovimo, ali je razpolaganje in uživanje nepremične kakorkoli omejeno - bodisi v zasebnem interesu (zastavna pravica oziroma hipoteka, užitek in druge vrste služnosti, najemna ali zakupna razmerja, pogodbena predkupna pravica) bodisi v javnem interesu (razlastitveni postopek, zakonita predkupna pravica, druge omejitve v javno korist). Prav tako preverimo, če je pri nepremičnini zaznamovana prepoved odtujitve in obremenitve kot posledice posebnega postopka ali pravnega posla oziroma oporoke, oziroma če je pri nepremičnini zaznamovan začetek sodnega postopka (izvršba, stečaj).

 

3. Urejenost dostopa oziroma poti do nepremičnine

Preverimo, če ima nepremičnina pravilno in ustrezno urejeno dostopno pot (preko javnega ali zasebnega zemljišča, nujna pot ali služnost).

 

 

 

Predvidena poraba časa za storitev sta dve uri.

V primeru večjih odstopanj je potreben ustrezen dogovor o plačilu.

 

CENA PAKETA: 90 EUR
NAROČI PAKET

PODOBNI PRIMERI

NAKUP HIŠE
NAKUP HIŠE
© Maja Farol, 2023. Ponovna raba dovoljena pod pogoji uporabe.