mf

društvo Maja Farol  :   člani  :   odprta arhitektura  :   partnerji  :   zbori za prostor  

POBUDA ZA OBVEZNOST JAVNIH NATEČAJEV

pdf datoteka


Priložnost za vrnitev javnih arhitekturnih natečajev, ki je ne gre zamuditi

Javnih arhitekturnih natečajev ni več. Ker zakonodaja omogoča skoraj popolno izogibanje njihovi izvedbi, se jim velika večina javnih naročnikov izogne. Sedanje katastrofalno stanje je posledica izbrisa določila o obveznosti izvedbe iz Zakona o graditvi objektov leta 2008. Z vrnitvijo obveznosti javnih natečajev v zakonodajo je možno to veliko napako popraviti. Predlog novega Zakona o javnem naročanju je korak v pravo smer, a zaenkrat vsebuje še vrsto pomanjkljivosti.

V predlogu Zakona o javnem naročanju, ki ga je vlada 23.7.2015 poslala v Državni zbor, je obveznost natečajev nekoliko bolje opredeljena, kar je gotovo tudi posledica predlogov, ki smo jih v okviru Mreže za prostor posredovali v okviru javne obravnave zakona. Gre za korak v pravo smer, a predvidene spremembe vsebujejo več pomanjkljivosti, zaradi katerih v praksi določila še vedno ne bodo zavezovala javnih naročnikov k odgovornemu načrtovanju investicij.

Zato predlagamo vsaj, da se v novem Zakonu o javnem naročanju:
1. natančno opredeli pojem ocenjene investicijske vrednosti,
2. višino te vrednosti, kot mejo za obvezno izvedbo javnega natečaja za gradnjo objektov, zniža vsaj na 1.500.000 eur
3. postopek izvedbe projektnih natečajev ureja s podzakonskim aktom, oziroma do njegovega sprejetja z uporabo obstoječega Pravilnika o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov.

 
© Maja Farol, 2018. Ponovna raba dovoljena pod pogoji uporabe.